logo nts

Turn-key projecten

NTS verzorgt de realisatie van een compleet traject van ontwerp tot oplevering en nazorg

NTS verzorgt de realisatie van een compleet traject van ontwerp tot oplevering en nazorg.

Bij de volledige inrichting van uw datacenter of een uitbreiding op uw netwerk komt veel kijken. Het moet immers dag en nacht beschikbaar en betrouwbaar zijn. Uw gewenste resultaat bereikt u met Nikeroche als partner. Bij een turn key project verzorgen wij de realisatie van een compleet traject van ontwerp tot oplevering en nazorg.

Inventarisatie – Site Survey

Het proces begint met een inventarisatie van uw wensen. Vervolgens doen we gedegen onderzoek op uw locatie. We bekijken en beoordelen alle factoren die het netwerk kunnen beïnvloeden, zoals de wensen van de gebruikers, de kabellengtes en mogelijke bronnen van interferentie. Tijdens deze site survey noteren we alle relevante informatie die met het project te maken (kunnen) hebben. Op basis van het totaalplaatje kunnen we passende oplossingen bedenken en uitvoeren.

Ontwerp

Uw wensen en alle relevante informatie is nu bekend. Op basis daarvan maken we een ontwerp met de meest optimale oplossingen voor bekabeling, installatie en afwerking.

Afstemming, eventuele aanpassing en productkeuze

Samen met u bespreken we het ontwerp en maken waar nodig aanpassingen. U maakt een keuze uit de voorgestelde materialen. Als alle onderdelen van het project zijn afgestemd, maken we een tijdsplanning. Zo weet u precies welke werkzaamheden worden gedaan en wanneer u de oplevering kunt verwachten.


Installatie en inrichting

Volgens het door u goedgekeurde ontwerp en bijbehorende planning gaan we aan de slag. Onze engineers houden u van de voortgang op de hoogte. Eventuele onvoorziene zaken worden direct opgepakt en na overleg met u opgelost.

Gebruiksklare oplevering

Als onze werkzaamheden klaar zijn, volgt de oplevering. Afhankelijk van uw wensen leveren wij een opleverdocument. In trajecten waarbij wij glasvezel en utp bekabeling verzorgen, meten we de verbindingen en zorgen voor een bijbehorend meetrapport


Commissioning

Bij commissioning wordt uw datacenter daadwerkelijk in werking gezet. Op dat moment controleren wij nogmaals of alle onderdelen van het project voldoen aan de overeengekomen opdracht. Commissioning vindt plaats bij zowel volledig nieuwe netwerken als aanpassingen of reparaties van bestaande netwerken.

Onder commissioning verstaat NTS dus niet alleen het in werking stellen, maar ook het nauwkeurig bewaken van het gehele proces van ontwerp tot oplevering. Daarvoor is specialistische vakkennis nodig. Onze engineers beschikken daarover. Met continue (na)scholing, kennis van producten en opgedane ervaring bij diverse grote telecom providers zijn zij de aangewezen personen voor de klus.


Nazorg

Na oplevering van het project, begint de nazorg. Groei, technologische ontwikkelingen en voortdurende veranderende markt vraagt om een flexibele en creatieve instelling. NTS is organisatorisch zodanig ingericht, dat wij in staat zijn ad hoc te acteren. Werkzaamheden die in een kort tijdbestek gerealiseerd moeten worden, voeren wij snel en vakkundig uit. Dit is een onmisbaar onderdeel in het ontzorgen van onze klanten.

Veiligheid en betrouwbaarheid staan hoog in ons vaandel. Wij zijn dan ook zeer toegewijd aan de kwaliteit van onze diensten en producten. Om dat te onderstrepen, zijn wij Nexans gecertificeerd en kunnen wij u 25 jaar garantie op uw netwerk geven.