logo nts

commissioning

Door de opgebouwde kennis en ervaring bij diverse grote telecom providers zijn onze engineers de aangewezen personen voor de klus

NTS verstaat onder commissioning de specifieke bewaking van het gehele proces van een installatie.

Oorspronkelijk is de term commissioning gebaseerd op het Engelse systeem. Hierbij verifieert men de opleveringsfase. Een nadeel van dat systeem is dat fouten in voorliggende fases pas bij de oplevering worden ontdekt. Bijvoorbeeld dat de installatie niet naar verwachting functioneert en dat dat vervolgens tot niet oplosbare klachten leidt.

NTS verstaat onder commissioning de specifieke bewaking van het gehele proces van een installatie.

Tijdens het ontwerp worden de uitgangspunten in het Programma van Eisen (PvE) vastgelegd. Met behulp van commissioning wordt dit proces tot en met de oplevering bewaakt. Daarbij worden de uitgangspunten in het PvE in de nazorgfase vergeleken met de uitgangspunten tijdens het ontwerp. Indien commissioning op die wijze wordt toegepast leidt dat tot minder herstelopdrachten, een soepeler oplevering, betere energieprestaties, hogere systeembetrouwbaarheid en lagere kosten van bediening en onderhoud.

Wij passen commissioning toe bij zowel volledig nieuwe netwerken als aanpassingen of reparaties van bestaande netwerken.

Met deze intensieve aanpak beogen wij het volgende:

  • Compleetheid in de projectomschrijving.
  • Eenduidige vastlegging van conclusies voor alle betrokkenen.
  • Volledig gegevenspakket voor besluitvorming.
  • Uitgangspunt voor besturing van het project.

De werkwijze van onze engineers is vergelijkbaar met die van een accountant. Hij controleert tijdens het ontwerp- en bouwproces of én hoe wordt voldaan aan de contractueel overeengekomen afspraken. Verantwoordelijkheid voor de geleverde kwaliteit wordt niet overgenomen.

Wij passen commissioning toe bij zowel volledig nieuwe netwerken als aanpassingen of reparaties van bestaande netwerken.

Onder commissioning verstaat NTS dus niet alleen het in werking stellen, maar ook het nauwkeurig bewaken van het gehele proces van ontwerp tot oplevering. Door continue (na)scholing, kennis van producten en opgedane ervaring bij diverse grote telecom providers zijn onze engineers de aangewezen personen voor de klus.